به كجا چنين شتابان

بدست • 1 می 2010 • دسته: جامعه و سیاست٬ همه نوشته ها

يکم : صدا و سيماي ايران براي بار هزارم ثابت کرد منظورش از امروز ديروز و فردا يعني تکذيب گذشته زير سوال بردن آن يا دستکم زمينه سازي براي تشويش اذهان درباره آن و امروزش هم اينکه خودشان و نگاهي که از آن حمايت مي کنند خوب است و فردا هم بهتر است به آن پراخته نشود.نمونه آخرش هم همين مناظره پنجشنبه شب آقاي حسين فدايي با آقاي علي عسگري

دوم: داعيه اينکه فرمان رهبري بر روي زمين مانده و عاملين فساد يا دست اندازان بر بيت المال چنان تغييري در احوالشان اتفاق نيفتاده است درست است اما خوب در اين ۵ ساله اخير حداقل بارها مسايل مربوط به اين موضوع مطرح شد اما واقعا چه شد در احوال کساني که اعلام کردند و چه نتيجه اي حاصل شد ار ان پرونده ها. پرونده هاي مربوط به ديوان محاسبات ، وضعيت قاچاق سيگار به ايران و با اين مورد اخير بيمه ايران.

سيم: آقاي حسين فدايي در پاسخ به اينکه فساد از چه زماني بوجود آمد بي هيچ کم و کاستي به دوره کارگزاران اشاره کردند. قبل از ان هم بارها اشاره کردند که اگر فسادي هست حتما با حمايت و يا اطلاع شخصيت هاي با نقوذ است. در جواب وقتي آقاي علي عسگري از آقاي هاشمي رفسنجاني به توسط بيانات رهبري به دفاع پرداختند گفتند گه نامي از هاشمي نبرده است اما چه کسي است که نداند منظور آقاي فدايي هاشمي بود و منظور کوچک زاده که ديرتر به يحث وارد شد مهدي هاشمي نبود.

چهارم: براي من واقعا اين سوال است که چرا اصولگرايان تندرو نظير کوچک زاده، حسينيان ، فدايي ، رسايي و … اگر داعيه پيروي از رهبري دارند انهم با اين غلضت در عمل واقعا پايبند به اين موضوع نيستند. وقتي رهبري بارها از شخصيت آقاي هاشمي دفاع کردند و دستور به پايان مجادله بر اين موضوع داده اند چرا مجادبه را پايان نمي دهند.در اين مدت پس از انتخابات اگر تورقي در روزنامه ايران و جوان و وطن امروز کنيد يا به گفته هاي نامبردگان در مجلس و … رجوع شود دايما حرفها پيرامون تخريب هاشمي بوده است يا حداقل سهم قابل توجهي دارد.

پنجم: هيچکس منکر ايجاد طبقه خاصي از نوکيسگان در دوره سالهاي ۷۰ تا ۷۵ ، دخالت سياسيون و يا حتي امنيتي ها در اقتصاد، به وجود آمدن طيفي از مرتبطين با اشخاص با نفوذ بنام آقازادگان و اساسا تشکيک مردم در پاکدستي بعضي از صاحب منصبان نيست.اما اين موضوع خاتمه يافته و اين اتفاق اکنون ادامه ندارد. حتي گمان نمي کنم کسي باشد که درخواست رسيدگي به وضعيت اين افراد را نداشته باشد. هر دو مناظره کننده ديشب دولت اصلاحات را متهم به بي اعتنايي به اين پرونده ها کردند ولي دولت وقت و قبل که اساسا با همين رويکرد يعني افشا و قطع يد دست اين افراد و از بين بردن مافيا بر روي کار آمد. چرا پس خبري نيست؟ هم به حساب ان افردا برسند هم به حساب جديدترها. هم پرونده استات اويل را بررسي کنند هم پرونده نفت اردبيل و زمين دزاشيب را.هم به وضعيت شرکتهاي نفتي برسند هم به وضعيت شرکتهاي بيمه‌اي چه ايراد دارد.

ششم: شرط مناظره گقتگوي تحليلي و مستند و با مصداق مشخص است. سخن گفتن از تصورات و بدون سند و يا حتي راجع به معنويات يک رفتار بدون هيچ مصداقي به چه کار که مي آيد.اينکه فساد از کي آمد و براي چه آمد که يک بحث نظري و تئوريک است نه بحث عملي مبارزه با فساد.چرا دوستان ابا داشتند از بيان پرونده ها.

هفتم: در دوره‌هاي پيشين اگر کسي متهم به فساد مالي بود حداقل در مسوليت رده بالا نبود اما در اين دوره هم اينچنين است؟

هشتم:
حاشيه هاي مناظره فدايي و- عسگري

دیدگاه خود را بیان کنید.