درباره

پيام برازجاني
متولد 1360 – بوشهر

آموزشها :

دوره كامل(3 ترم) ،تخصصي عكاسي در خانه عكاسان ايران1376 تا 1378
دوره كامل تخصصي فيلمسازي كانون سينماگران ايران سال 1382
دانشجوی علوم سیاسی

تجربيات :

1380 – روزنامه انتخاب – عكاس
1381 – سازمان تربيت جمهوري اسلامي ايران – مسئول سمعي و بصري
1382 – مدير توليد فيلم « مسافر كوچولو» تهيه شده براي تلوزيون ايران جام جم
1382 – برنامه ريز و دستيار كارگردان مجموعه تركيبي برنامه تلوزيوني « كفش كتاني » شبكه دوم 52 قسمت
1382 – كارگرداني فيلم كوتاه « بوي يار»
1382-3 – سردبیر خبر پایگاه اطلاع رسانی خانه عکاسان ایران
1384 – دبير عكس روزنامه سرمايه
1384 – پوشش تصويري زلزله پاكستان براي خبرگزاري يونايتد پرس امريكا
1385 – روزنامه كارگزاران – عكاس
1385 – عكاس خبرگزاري معا، اتريش تا كنون
1385 – عكاس جنگ لبنان براي رفلكس نيوز امريكا و معا اتريش
1385 – دبير جشنواره تصوير مقاومت – بنياد شهيد و فرهنگستان هنر(موسسه صبا )
1385 – سردبير و موسس آژانس عكس سوره – خانه عكاسان ايران
1386 – خبرگزاري برنا – سازمان ملي جوانان ايران معاون دبير عكس
1387 – پوشش تصويري حج – عربستان سعودي
1387 – دبير عكس روزنامه خورشيد
1387 – عكاس جنگ گرجستان – اوستياي جنوبي
1388 – دبير عكس روزنامه سرمايه
1388-89 دبیر عکس روزنامه بهار
۱۳۸۹ – مسول صفحه عکاسی روزنامه شرق
عضو پيوسته انجمن روزنامه نگاران ايران
عضو انجمن بين المللي روزنامه نگاران IFG