ايران كانون خبر

بدست • 6 فوریه 2006 • دسته: جامعه و سیاست

در چند روز اخير ايران كشوری خبر ساز براي رسانه هاي بين المللي بود.نشست فوق العاده شوراي حكام آژانس و در پي آن ريپورت پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد و عكس العمل مقامات ديپلماسي كشور و يا حتي عكس العمل گروهي به نام بسيج دانشجوئي نسبت به چاپ كاريكاتور حضرت محمد در روزنامه هاي اروپائي كه در پي آن سفارت دانمارك و اتريش مورد هجوم قرار گرفت از دلايل اين خبر سازي بوده است.همواره مسئولين ديپلماسي كشور بر اين نكته كه آمده مذاكره با غرب و يا هر كشوري كه حقوق ايران را به رسميت بشناسد بجز اسرائيل هستند اين نكته را به ذهن متبادر مي كرد كه دستگاه ديپلماسي كشور تمايل دارد مشكلات پيش رو را به صورتي بسيار آرام و به دور از تنشهاي داخلي و خارجي به پيش برد..

اما در اين چند روز و با اين عكس العمل ها كه در گفته هاي مقامات دولت ايران نيز بوي حمايت از آن به مشام مي رسد خود نقطه نغضي براي بدور از تنش بودن روابط ايران با دولت هاي ديگر دارد.
اين در حالي است كه ريپورت پرونده ايران به شوراي امنيت به صورت بالقوه ممكن است تبديل به ارجاع شود و اروپائي ها براي جلوگيري از اين اقدام به صورت طبيعي به دنبال راههائي نظير مذاكره با ايران هستند و يا شايد بودند.اما اتفاقات پيش آمده در چند روز اخير نظير ابلاغيه رئيس جمهور ايران به آقازاده رئيس سازمان انرژي اتمي و حمله به سفارتهاي اتريش و دانمارك كه باعث خرابيهاي بسيار در ساختمان اين سفارتها شد، بهانه اي است مسلم براي كشورهاي اروپائي كه بتوانند از آن به عنوان اهرمي جهت فشار به ايران و به شكل خيلي خوش بينانه گرفتن امتيازات بيشتر استفاده كنند.
به نظر مي رسد دستگاه ديپلماسي كشور اگر خواستار مذاكراتي بدون تنش و جلوگيري از ارجاع پرونده اتمي ايران به شوراي امنيت باشد از اين پس با مسير دشوار تري از قبل روبرو است چون اينبار بر خلاف گذشته كشورهاي حامي ارجاع پرونده ايران به شورا ابزارها و بهانه هاي بهتري براي دستيابي به اهدافشان در اين باره در اختيار دارند.
همه نكات بر شمرده واقعيتي است كه به انجام رسيده و اگر دولت ايران نخواهد به صورت واقعبينانه با اين مسائل برخورد كند و اگر بخواهد در يك فضاي شعاري و احساسي به كار خود ادامه دهد به نظر مي رسد چون دولت صدام ديكتاتور بزرگ عراق در وضعيتي نا برابر و به دور از انتظار بايد به جنگ نيروهاي دموكراسي خواه كشورهاي هم پيمان غرب و امريكا رود كه حاصل چيزي نخواهد بود جز سرنوشت عراق اكنون و طبيعي است كه اين نه براي دولتمردان ايران خوشايند است و نه حتي براي توده مردم.
علي لاريجاني دبير شوراي عالي امنيت ايران و مرد شماره يك پرونده هسته اي ايران امروز در مصاحبه مطبوعاتي خود در مجلس احتمال حمله نظامي به ايران را بسيار بعيد اما ممكن دانسته است و اين خود يعني دولتمردان به اين نكته كه ممكن است در يك بازي بازنده ميان غرب و ايران وارد شوند و نه تنها انرژي هسته اي به دست نياورند بلكه تخت سلطنت را نيز از دست دهند آگاهند و بايد به انتظار نشست تا ببينيم اينان در روزهاي آينده چه برگ برنده اي براي اين بازي رو خواهند كرد كه البته به نظر من ايران به برگ برنده احتياج ندارد بل به برگهاي برنده

دیدگاه خود را بیان کنید.