گذشته چراغ راه آینده است؟

بدست • 18 فوریه 2011 • دسته: جامعه و سیاست٬ همه نوشته ها


«گذشته چراغ راه آینده است» . شاید این جمله معروف را که نمی دانم از کیست را بارها شنیده باشد. برای اهالی سیاست جملات ، معنایی عمیق تری دارند خوصوصا وقتی درباره زمان و تاریخ و آینده باشد. و البته این جمله حتما برای آنها معنای جدی تر از آنچه عموم به آن می اندیشند دارد. بررسی گذشته همواره با خود درسهایی را به همراه دارد که در طی مسیر به سمت آینده همواره همراه و گاها مشکل گشا خواهد بود. در تاریخ بوده اند بسیار کسانی که ار گذشته خود و یا حتی دیگران درسها اموخته اند و به کار آینده آورده اند. درست نمی توان فهمید که در این روزگار پسا مدرن که همه چیز و همه کس دایما در حال تغییرند – علی الخصوص مواضع رییس جمهور درباره نظام و ولایت و دیگر ارکان نظام – آیا بررسی گذشته می تواند به مدد حال یا حتی آینده آدمی بیاید؟. اما آنچه مسلم است با شنیدن صحبتهای دیشب رییس جمهور می توان فهمید احتمالا ایشان از بررسی و تحلیل های هفته های گذشته یا شاید خاطرات و وقایع سالهای آغازین انقلاب اسلامی به این نتیجه رسیده بودند که بجز ثنای رهبری و تشکر از مجلس راه دیگری را نروند و احتمالا از امروز دوباره همه به به و چه چه ها شروع می شوند و همه این انتقادات هفته های گذشته خاموش ، اما به واقع اگر کسی بود از جریان رقیب که این افعال معکوس نسبت به تفکر حاکم را از خود بروز می داد آیا با همین یک گل شب سیاه زمستانش به یکباره بهار می شد؟ هرچند ممکن است برای این آقای دکتر هم نشود.

دیدگاه خود را بیان کنید.