خاطرات عبدالمجید مجیدی

بدست • 17 فوریه 2012 • دسته: در دست مطالعه٬ همه نوشته ها

خاطرات عبدالمجید مجیدی وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه(1356- 1351)

عبدالمجید مجیدی یکی از وزیران برجسته دهه آخر سلطنت محمدرضا شاه است که بیش از 20 سال مداوم عهده دار مقام های بالای برنامه ریزی و اجرائی کشور بوده است. مجیدی در 5 سال آخر سلطنت محمدشاه در مقام رئیس سازمان برنامه و بودجه نه تنها با نخست وزیر و کلیه وزیران تماس روزمره و مستمر داشت، بلکه به طور منظم برای گزارش دادن و دریافت دستور با شاه دیدار می کرد.

خاطرات عبدالمجید مجیدی طی هفت ساعت در سه جلسه در تاریخ 3 خرداد 1364 و 29 مهر 1364 و 2 آبان 1364 در دفتر کار ایشان در پاریس توسط شادروان ضیاء صدقی و حبیب لاجوردی ضبط گردید.

قيمت فروش : 32,000ريال

مشاهده فهرست مطالب این کتاب
– دوران دبستان و دبیرستان
– خانواده مادری
– فعالیتهای سیاسی در دوران دبیرستان
– فعالیتهای سیاسی در دوران دانشگاه
– ادامه تحصیل و فعالیتهای خارج از کشور
– بازگشت به ایران و دوران مصدق
– دوران تحصیل در فرانسه
– استخدام در بانک توسعه صادرات
– خدمت در سازمان برنامه
– درباره وقایع 28 مرداد 1332
– کابینه علی امینی
– تمایل شاه به انتصاب جوانان به مقام وزارت
– حزب ایران نوین
– تضاد بین خواست های مردم و منافع مملکت
– تشکیل حزب رستاخیز
– اهم خدمات دولتی
– دوران انقلاب
– بازداشت و فرار از زندان
– ارزیابی از دوران ریاست ابتهاج در سازمان برنامه
– نقش مجلس در تعیین برنامه
– نقش شاه در برنامه ریزی
– عدم اطلاع سازمان برنامه از در آمد نفت
– اختلاف شاه و علی امینی
– کابینه اسدالله علم
– تشکیل کانون مترقی
– تجربه در وزارت کار
– نقش سازمان امنیت در امور کارگری
– روابط با وزارت صنایع و معادن و کارفرمایان
– تقسیم سود ویژه بین کارگران
– قانون گسترش مالکیت صنعتی
– شیوه اتخاذ تصمیمات مهم مملکتی
– چگونگی تشکیل حزب رستاخیز
– سخنرانی شاه در کنفرانس سازمان بین المللی کار
– اعزام کارگر به خارج از کشور
– ریاست سازمان برنامه
– عدم آگاهی سازمان برنامه از تعهدات مالی کشور
– تصمیم گیری درباره بودجه سازمان های نظامی
– تصمیم گیری درباره بودجه سازمانهای غیر نظامی
– دبیرستان های چند نوبته در تهران
– تجدید نظر در برنامه پنجم و ایجاد تورم
– نقص بنیادی حکومت
– تشکیل کمیسیون شاهنشاهی
– ارزیابی از دوران نخست وزیری هویدا
– کمیته اقدام
– بازداشت امیر عباس هویدا
– روزهای قبل و بعد از بازداشت

دیدگاه خود را بیان کنید.