چند درصد

بدست • 24 نوامبر 2007 • دسته: جامعه و سیاست

سوال آخرین نظر سنجی فارس :

چند درصد مردم عملکرد مجلس هفتم را موفق تر از مجلس ششم می دانند.؟

الف- 100 در صد
ب- 70 درصد
ج-60 درصد
د-5/55 درصد

5/55 درصد مردم عملكرد مجلس هفتم را موفق تر از مجلس ششم مي دانند

دیدگاه خود را بیان کنید.