آخرين وداع با پير جماران امام راحل

بدست • 3 اکتبر 2007 • دسته: جامعه و سیاست

.مایل بودم بوسه ای بر لبهای خشک و پژمرده ایشان بزنم. شرم کردم.لبهایم را روی نقطه هایی از سرشان که مو نداشت ، گذاردم.آن جا هم داغ و مرطوب بود،بی اختیار با زبانم کمی از رطوبت را برداشتم.>>

دیدگاه خود را بیان کنید.