چند لینک

بدست • 24 دسامبر 2006 • دسته: شخصی

اول اینکه مدتی است تمام مشغولیتم شده اینجا و تقریبا تمام وقتم را می گیرد.اما از انجامش لذت می برم چون بسیار جذاب است.

.آژانس عکس سوره خبرگزاری تخصصی خواهد بود در آینده خیلی بیشتر از آن خواهید شنید اما فقط الان می توانید دوره سایت آزمایشی این خبرگزاری را مشاهده کنید.
و دیگر اینکه بعد از ماجراهای روزنامه سرمایه خیلی دوستهائی که با هم روزهای خوبی را سپری می کردم نمی بینم.بهزاد باشو یکی از آنهاست.اما بهزاد به تازگی ها با راه انداختن سایت شخصی اش می خواهد خبرهای بیشتری از خودش بدهد .امیدوارم چرخش براش بچرخد

دیدگاه خود را بیان کنید.